نقد شعر

از فراوانی ماه

11695796_10154063313705299_4663630472013772190_n

نگاهی به ” از طنین رنگ” مجموعه ی شعر محمد بشیر رحیمی اگر قرار است شعر شربتی باشد که نه تنها کام بلکه جان ما را شیرین کند، در ” از طنین رنگ” از این گونه شعرها بسیار می توان یافت. در این مجموعه ، واژه ها نه فقط برای نشان دادن خانه ی معنا بلکه برای گشودن پنجره ای ... بیشتر بخوانید »

بگذار با سپیده صدایت کنم صبور!

10410455_10201481489837697_1843412970646988132_n

گوش سپردن به “موسیقی گل گندم” 1- صبور صهیب را تا ندیده باشی به درستی نمی دانی که او هم مثل کتاب شعرش ساده، صمیمی و دوست داشتنی است. صبور جوان است و این جوانی و تازه گی در جان او جاری است.برای من صبور یکی از دوستداشتنی ترین شاعران این دوره است. در چهره ی صبور همیشه تبسمی جریان ... بیشتر بخوانید »

معنای شعر

images

در گفتگو با دکتر جفری دانلدسون     تنظیم و ترجمه: میرحسین مهدوی یکی از جدی ترین و در عین حال بی پاسخ ترین پرسش ها برای شاعران، سؤال از چیستی شعر است. “شعر چیست” پرسشی است که همه ی شاعران را به شکلی از اشکال  وادار به تأمل، توجه و تلاش برای یافتن پاسخ یا پاسخ های مناسب می ... بیشتر بخوانید »

ما مسلمان ناتنی بودیم

0,,6405466_4,00

شرحی بر غزلی از محمد شریف سعیدی هروقت که تشنه می شوم، هر وقت که شدیدا تشنه می شوم، تصور نوشیدن دوغ سرد از کوزه ی گلی، در زیر سایه درخت بیدی در قریه ی سرخ آباد، روان مرا تازه می کند، این تصور، این خیال قشنگ تشنگی مرا به شکل خاصی سیراب می کند. اگر راستش را بخواهید گاهی ... بیشتر بخوانید »

اندر چیستی نقد ادبی

images (2)

در نگرش امروزی به شعر، می توان فرایند تولید شعر را دو گونه فرض کرد و یا می توان دو فهم متفاوت از فرایند تولید شعر داشت. این دو فرایند به قرار ذیل اند: 1- شعر را می توان یکسره حاصل کار شاعر دانست. در این صورت شاعر، شعری را می آفریند و می رود. شعر یا به عنوان سایه ... بیشتر بخوانید »

سرنوشت شاعر

603606d470fb260f4f9dadd72e7a5aa2250

  پرسش از نسبت شعر و شاعر، از یکسو پرسش از نسبت هنر و انسان است و از سوی دیگر تامل در چگونگی رابطه و نسبت بین دو موجود زنده است. شعر و شاعر، هر دو، دو اندام تازه وزنده اند که دور از یکدیگر و مستقل از هم زندگی می کنند اما این دوری و استقلال به نوعی در ... بیشتر بخوانید »

شعر و تصویر شاعرانه

the_big_bang_theory

در باب چیستی شعر،شاید به درازای عمر شعر، سخن گفته شده باشد و هر جمع و جامعه ای آن را متناسب با شرایط زیست جمعی و موقعیت فکر و اندیشه ی شان تعریف کرده باشد. به همین ترتیب اگر به گذشته ی فرهنگی جامعه ی خود مراجعه کنیم، تعریف های بسیار متنوع و گاه متضاد از شعر را می توان ... بیشتر بخوانید »

شعر و مخاطب

80703742-4376213

اندر باب زایش و فرسایش شعر شعر پس از سروده شدن، به کمال و سرانجام خویش می رسد و از هئیت واژگان پراکنده وبی شکل رهایی یافته و هیئت و شکل می گیرد. این شکل تازه ، سرانجام شعر یا سرانجام تکامل شعر است. واژه های منفرد و مستقل نمی توانند آبستن شعر و یا حس شاعرانه شوند. نطفه شعراز ... بیشتر بخوانید »

معشوقه ی شعر پست مدرن

Dollar2

“یک چپی این گونه شعر می خواند”  نوشته ی شیوا و شیرینی است از شاعران جوان کشور، روح الامین امینی که اشارت های آشکاری به شعر پست مدرن دارد. اما شیرینی این نوشته گاهی تلخ می شود و زمانی نیز تلخی این نوشته ی شیرین تاریک و تنها می گردد. امینی در این نوشته ی شیرین- که گاه تلخ می ... بیشتر بخوانید »

فروغ سرزمین من

download

بهار سعید، شاعری که همیشه زن است      به باور دکتر سیروس شمیسا، استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران، این فروغ فرخزاد است که  برای نخسیتن بار ” معشوق مرد” را در ادبیات فارسی کشف کرده و به آن هویت بخشیده است. ادبیات فارسی، یک ادبیات مرد محور بوده و تمامی حکایت ها و روایت های عاشقانه آن دارای زبان ... بیشتر بخوانید »