شعر

وسوسه ی سیب

he271

قبل از شروع زمین پیش از پیدایش اب و خاک خدا     با دست های خودش خنده را آفرید بعد بی هیچ تاملی                          تبسم کرد و داستان زمین                  اینچنین                            با تبسم آغاز شد سالها بعد خدا با دستان خودش خطی روی شانه ی زمین کشید و قرن ها بعد تو از همان خط تازه شروع شدی از ... بیشتر بخوانید »

الفبا

42b6ih3dftuq

همه می دانند که این سرزمین از الف تا میم                   تا واو همه جا مین گذاری شده است حروف مدتی است که دیگر                               به خدا دار و بی خدا                                                       تقسیم نمی شوند حرف های این زمانه                         همه                                 صدا دارند. الف را با انفجار می نویسند میم را با مرز                  با مرگ سین را با ... بیشتر بخوانید »

حکایت

هلال

همین که عشق تو آنروز اتفاق افتاد درون سینه غم و سوز اتفاق افتاد حدود ساعت اندوه زندگانی بود که در میانه ی شب روز اتفاق افتاد قدم زنان که از آن سو می آمدی، در من نسیم تازه و جانسوز اتفاق افتاد میان ما دو نفر تا رسیدنت آنجا سکوت گرم و دل افروز اتفاق افتاد سلام کردی و ... بیشتر بخوانید »

گناه

hoffnungsvoll

قبول کن که در آن شب فقط گناه تو بود گناه جاذبه ی قرص روی ماه تو بود گناه قامت شیرین تر از خیالات و دو چشم وحشی و گیسوی سر به راه تو بود کسی که آمد و قلب مرا گرفت وگریخت گمان کنم، نه، یقینا خودِ نگاه تو بود تو آمدی و عبورت مرور کرد مرا تمام هستی ... بیشتر بخوانید »

جنگ

kill

خاک آنچنان خسته بود که گیاه         چون گناه کبیره ای        به ذهنش هم خطور نمی کرد آب    به آرامش ابدی رسیده بود و آسمان         حتی از سمت آن منطقه هم                                              عبور نمی کرد. سنگ ها سنگ         سنگ                روی هم می نشستند و بی آنکه زهره ترک شوند بین من و مرگ فاصله می ... بیشتر بخوانید »

مرگ من

10271579_10152809695055299_2955201039069165488_n

وقتی بمیرم صالی به ناگاه سکوت می کند سرد می شود و بعد         پریشانی گیسوانش را در چادر سیاه و بلندی                                 آه می کشد و گیسوانش              – بی هیچ حرفی-                                  سکوت می کنند                                   سفید می شوند گویا ... بیشتر بخوانید »

مرد ممنوعه

speaking-3d-man

من ممنوع ترین مرد این منطقه                                      دشوار ترین مرز این سرزمینم می گویند که از روی همه ی خط ها                                               خطا کرده ام از روی همه ی خطا ها                            خط کشیده ام روی همه ی خط ها خندیده ام قبل از هر گناهی گریه کرده ام                                      بعد از هر گریه ای گناه کرده ام اتهام من ... بیشتر بخوانید »

نامه

01-writing-a-letter

سلام، حال من امشب دوباره ترشده است زمرگ من دو سه همسایه ای خبرشده است سرم که ساکت و سنگین و بی رمق گشته شینده ام که تنم نیز مختصر شده است میان مردم جمهوری دو چشمانم دوباره آتش دشنام شعله ور شده است نوشته ای که در آنجا پیامبران جمع اند زمین سمت شما خوب و تازه تر شده ... بیشتر بخوانید »