الفبا

55767313211435404525

همه می دانند

که این سرزمین

از الف تا میم

                  تا واو

همه جا مین گذاری شده است

حروف مدتی است که دیگر

                              به خدا دار و بی خدا

                                                      تقسیم نمی شوند

حرف های این زمانه

                        همه

                                صدا دارند.

الف را با انفجار می نویسند

میم را با مرز

                 با مرگ

سین را با سکوت

                     با سقوط

                                 با سرما

این سرزمین

اینچنین

          – نامردانه-

                      مین گذاری شده است.

من می گویم

پیش از انفجار بعدی

همه باید از خواب شیرین

                               بیدار شویم

وگرنه همه ی کلمه ها شهید می شوند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*