راه نامه

راه از ما شروع می شود

ما با راه آغاز می شویم

در این جهان

هرکس جاده ای است

و هر کسی فقط با راه

با رفتن

جان می گیرد

راه

درست مثل ماه

در دل آبی آسمان

برای همیشه

به سمت مقصد نامعلومی در حرکت است

 

راه اولین شرط زندگی است

نخستین خطر

ن   خستین خط زندگی

زندگی را باید راه رفت

راه را باید

چون ماه

با زندگی رفت.

راه با ما شروع می شود

راه از ما شروع می شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*