مرد ممنوعه

sign_059

من

ممنوع ترین مرد این منطقه

                                     دشوار ترین مرز این سرزمینم

می گویند که از روی همه ی خط ها

                                              خطا کرده ام

از روی همه ی خطا ها

                           خط کشیده ام

روی همه ی خط ها خندیده ام

قبل از هر گناهی گریه کرده ام

                                     بعد از هر گریه ای گناه کرده ام

اتهام من از همه ی زمستان سرد تر

                                         از همه ی برف ها دشوار تر است

درفصل زبور

نام مرا زنبور ها

                      وزوز می کنند

و برگ ها

                درموسم بهار

                              روی سرنوشت من می نشینند

                               تا پاییز را در مشامم بریزند

گاه و بیگاه

               گرگ ها

                              زندگی مرا کمین می زنند

                           تا روی جنازه ام نماز جماعت بخوانند.

با همه ی این ممنوعیت ها

من همچنان هستم

همین جا

رو بروی رود ها

کنار همین درخت بی حیا

                                 نشسته ام

و روی خط های شکسته خنده می کنم

و برای گناهان نکرده گریه

در همین منطقه ی ساده

ایستاده ام

هرچند زندگی

                  هر روز

                             به سرعت از کنارم می گذرد

و مرا

 هر روز

همین جا

جا می مانم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*